سخن بزرگان

كورش در تورات : 
خداوند درباره كورش مي گويد كه او شبان من است و هر چه او كند آن است كه من خواسته ام . منم ( خداوند ) كه او ( كورش ) را از جانب مشرق بر انگيختم تا عدالت را روي زمين برقرار كند . من امتها را تسليم وي ميكنم و او را بر پادشاهان سروري ميبخشم و ايشان را مثل غبار به شمشير وي و مانند كاهي كه پراكنده شود به كمال او تسليم مي كنم . من كورش را به عدالت بر انگيختم و تمامي راهها را در پيش رويش استوار خواهم ساخت . منم كه شاهين خود را ( كورش ) را از جانب مشرق فرا خواندم و دوران عدالت را نزديك آوردم . خداوند كورش را برگزيد و فرماندار جهانش كرده است . بازوي او را بر كلدانيها فرو خواهد آورد و راه او را همجه هموار خواهد ساخت . در سال اول سلطنت كورش پادشاه پارس كلام خدا كامل شد . خداوند روح كورش پادشاه فارس را برانگيخت تا در تمامي سرزمينها خود فرماني صادر كند كه ( يهوه ) خداي آسمانها تمام ممالك زمين را بر من داده است و امر داده است خانه براي او در اورشليم بنا كنم . 


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۳ تير ۱۳۹۴ ] [ ۰۱:۵۸:۰۰ ] [ بازدید: ] [ مهدي ]

[ نظرات (0) ]

چيستان

چيستان 1: آن چيست كه يك چشم و يك پا دارد؟

چيستان 2:  اون چيه كه در رشت ، اوله در ورامين، دومه و در تهران سومه؟

 چيستان 3: آن چيست كه سه چشم و يك پا دارد؟

 چيستان 4: اون چيه كه در گوش و چشم هست ولي در دهان نيست؟

 چيستان 5: آن چيست كه سر ندارد، كلاه دارد، يك پا دارد و كفش ندارد؟

چيستان 6:  اون چيه كه هم راديو داره وهم دريا؟

 چيستان 7: آن چيست كه خيلي خطرناك است ولي اگر وارونه شود رام مي شود؟

چيستان 8: آن چيست كه من مي روم، او هم با من مي آيد؟


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۳ تير ۱۳۹۴ ] [ ۰۱:۳۷:۲۶ ] [ بازدید: ] [ مهدي ]

[ نظرات (0) ]

[ ۱ ]